Over ons

Wij zijn GRIP, een Groep interdisciplinaire onderzoekers op het gebied van sociale en cognitieve Rehabilitatie en Innovatie in de Psychiatrie. Wij zijn ambitieus. Bovenal streven we om het herstel en welzijn van mensen met een Ernstige Psychische Aandoening (EPA) te bevorderen. Dit doen we door nieuwe interventies te ontwikkelen en testen. Daarnaast testen en evalueren we in de EPA doelgroep de effecten van bestaande interventies die effectief gebleken zijn voor andere groepen met vergelijkbare problemen en behoeftes. We bestuderen ook fundamentele factoren die het herstelproces van mensen met een EPA beïnvloeden en vertalen deze bevindingen naar de klinische praktijk. Hier houdt ons werk echter niet op. Wanneer we bewijs hebben gevonden dat een interventie klinisch relevant en bruikbaar is, dan bestuderen we ook hoe deze interventie het beste geïmplementeerd kan worden in de klinische praktijk. Daarnaast ontwikkelen we ook trainingsprogramma’s voor mensen die de door ons onderzochte interventies willen gaan gebruiken. Tenslotte, innoveren we niet alleen op academisch gebied, we dragen ook bij aan sociale innovatie projecten. Vervolgens evalueren we deze projecten om hier van te leren en om ervaringen te kunnen delen. In al onze projecten streven we er naar om nauw samen te werken met cliënten, familie, hulpverleners en onderzoekers buiten onze groep. We doen dit, zodat we de juiste vragen kunnen stellen, hulpmiddelen en interventies ontwikkelen waar mensen op zitten te wachten, en om de kloof tussen de wetenschap en de klinische praktijk te overbruggen. Wij bevinden ons in de regio Groningen in Noord-Nederland en zijn verbonden aan zowel klinische- als opleidingsinstellingen. Wij ondersteunen zowel klinische- als onderzoeksstages en we vinden de kruisbestuiving tussen studenten, cliënten en hulpverleners erg belangrijk.

Het Team:

Senior Onderzoekers

Lisette van der Meer

Dr. Lisette van der Meer studeerde cognitieve neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en McGill University in Montreal Canada. In 2011 behaalde ze haar doctoraat in de cognitieve neuropsychiatrie met als onderwerp “the emotional self in schizophrenia and bipolar disorder” (Het emotionele zelf bij schizofrenie en bipolaire stoornis). Na het voltooien van haar promotieonderzoek begon ze al senior onderzoeker bij de afdeling psychiatrische rehabilitatie van GGZ instelling Lentis in Zuidlaren. Hier heeft ze een onderzoeksgroep opgericht die zich focust op de (sociale) cognitieve rehabilitatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Sinds 2019 werkt ze als universitair docent bij de afdeling klinische en ontwikkelings neuropsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen, van waaruit ze haar onderzoek voortzet. Door het behouden van haar aanstelling bij Lentis, probeert ze om de verbinding tussen onderzoek, opleidingen en de klinische praktijk te versterken.

Dr. Charlotte Wunderink is Lector sociale inclusie van mensen met een ernstige psychische aandoening aan de Hanzehogeschool Groningen. Ze is ook inhoudelijk manager van de klinische faciliteiten voor langdurig verblijf en rehabilitatie, evenals de ondersteunde huisvestingsfaciliteiten van Lentis GGZ. Ze studeerde neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en rondde haar bachelor Verpleegkunde af aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Ze is gepromoveerd bij de medische afdeling van de Rijksuniversiteit Groningen, die zich richtte op de ontwikkelingen op het gebied van begeleid wonen in Nederland. Verder onderzocht ze deïnstitutionalisering en rehabilitatie in het Nederlandse begeleid wonen. Tot op heden waardeert ze de combinatie van haar werk als manager met onderzoek en innovatie in de klinische praktijk.

Dr. Leonie Bais studeerde psychologie en ontving haar doctoraat in de cognitieve neuropsychiatrie bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ze deed hiervoor onderzoek naar de behandeleffecten van transcraniële magnetische stimulatie bij mensen die gediagnosticeerd zijn met schizofrenie. Ze werkt bij de afdeling ART Zuidlaren van GGZ-instelling Lentis als senior onderzoeker, waar zij een bijdrage levert aan onderzoek naar cognitieve adaptatie training en cognitieve remediatie training. Daarnaast begeleidt zij studenten van de master psychologie die stagelopen bij ART Zuidlaren. Ook is zij betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw restaurant op Dennenoord, waar mens- en natuurinclusief gewerkt gaat worden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen hier werkervaring opdoen, ter bevordering van hun maatschappelijk herstel. Samen met vrijwilligers maakt zij van oude materialen nieuwe meubels en verbouwt ze groente in de binnentuin van het restaurant. 

Dr. Ellen Meijer studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij promoveerde bij de Vrije Universiteit Amsterdam op een proefschrift getiteld ‘Family Group Conferencing in psychiatry’. Tijdens het schrijven van haar proefschrift was zij werkzaam als docent-onderzoeker bij de opleiding ‘Social Work’ van de Hanzehogeschool in Groningen. Op dit moment werkt zij nog steeds bij de Hanzehogeschool als docent-onderzoeker bij zowel de bachelor als de master ‘Social Work’. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het coördineren van de ‘minor Geestelijke gezondheidszorg’ en het uitstroomprofiel GGz-agoog.

Dr. Ellie van Setten is ervaringsdeskundig senior onderzoeker bij de afdeling ART van Lentis in Zuidlaren (NL) en het Rob Giel onderzoekscentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ze heeft een interdisciplinaire achtergrond in de gedragswetenschappen en schreef haar proefschrift over de neurocognitieve profielen van gevorderde lezers met dyslexie. Ze is momenteel betrokken bij meerdere projecten met een focus op herstel, waaronder CAT, WINST en Dit Ben Ik. Daarnaast begeleidt ze scripties en is ze een CAT-trainer. Naast haar academische achtergrond, heeft Ellie zelf ook ervaring in de psychiatrie, als cliënt en als familielid. Ze heeft een opleiding gevolgd om deze ervaringen in te kunnen zetten in haar werk als onderzoeker en om zich in te zetten voor de rechten van mensen met een psychische of lichamelijke beperking. Ellie haar belangrijkste onderzoeksinteresses zijn: Persoonlijk Herstel, Stigma, Zelfonthulling en Identiteit. Naast haar werk is Ellie graag bezig met schrijven op haar blog, web en interieur design, en thee drinken met familie en vrienden.

Promovendi

Michelle van Dam, MSc. studeerde klinische psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar afstuderen in 2016, is ze als promovendus gaan werken op de afdeling revalidatie van Lentis GGZ. In haar promotieonderzoek bestudeert ze de effectiviteit en implementatie van Cognitieve Adaptatie Training (CAT) bij mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) in langdurige klinische behandelcentra. In lijn met haar onderzoeksinteresse om de kloof tussen wetenschap en praktijk in de praktijk te overbruggen, werkte ze tijdens haar doctoraat ook als psycholoog in de ambulante zorg. Sinds 2021 werkt ze naast haar onderzoek als psycholoog in een intramurale behandelinstelling voor ouderen met EPA.

Anika Poppe, MSc. behaalde haar Bachelor in Psychologie en haar Master in Klinische Neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het afronden van haar studie ging ze aan de slag als (neuro-)psycholoog in een neurologisch revalidatiecentrum in Duitsland en ontdekte ze haar passie voor het helpen van mensen met cognitieve beperkingen. In 2019 is Anika als promovendus bij Lentis en bij de Rijksuniversiteit Groningen (afdeling Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie) aangeloten bij GRIP research. In haar PhD-traject zal Anika onderzoeken of cognitieve remediatie training in combinatie met niet-invasieve hersenstimulatie het cognitieve en daarmee het dagelijks functioneren kan verbeteren bij mensen met ernstige psychische aandoeningen en in andere klinische populaties.  

Elske Kronemeijer, Msc. is een phd onderzoeker die werkt aan het digitale This is Me-project. Dit project richt zich op persoonlijk herstel bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere identiteit en zin- en betekenisgeving. Elske deed in Leuven de masteropleiding Klinische- en gezondheidspsychologie en een bachelor Wijsbegeerte. In dit project neemt ze ook haar voorgaande ervaringen als psycholoog in zorgcentra en in de ambulante ggz mee. Ze hoopt aan het project een grondige wetenschappelijke basis te geven. Daarnaast wil ze ook creatieve input en de ervaringen van naaste betrokkenen en andere beroepsdisciplines integreren. Als ze niet aan het werk is kun je Elske in Groningen vinden, waar ze voor haar planten zorgt en koffie drinkt met vrienden, of is ze op de fiets onderweg door Europa.

Klinisch Psycholoog in opleiding

Irma Nijkamp is psychotherapeut in opleiding tot klinisch psycholoog bij Lentis Zuidlaren. In haar onderzoek houdt ze zich bezig met de Nederlandse vertaling van het Cognitieve Assessment Interview (CAI). De CAI is een semigestructureerd interview om de impact van cognitieve beperkingen op het dagelijks leven van mensen met een ernstige psychische aandoening te beoordelen. In haar onderzoek kijkt ze zowel naar de psychometrische kwaliteiten van de CAI als naar de klinische waarde. Dit wordt onderzocht door de uitkomsten van de CAI met een NPO te vergelijken, maar ook wordt aan psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog gevraagd wat voor behandeladvies ze zouden geven op basis van de uitkomsten van de CAI. Daarnaast worden er focusgroepen ingezet om te evalueren hoe de verscheidene gebruikers de CAI ervaren.

Stagiairs

Dr. Diana C. Esquivel Franco studeerde psychologie aan de Nationale Autonome Universiteit van Mexico en heeft daarna een doctoraat behaald in cognitieve en gedragsneurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte een tijdje voor farmaceutische bedrijven, maar ontdekte dat haar passie toch bij de psychologie ligt. Ze besloot om terug te gaan naar de universiteit om daar de masteropleiding Klinische Neuropsychologie te volgen. Momenteel loopt ze stage bij het Lentis Psychiatrisch Instituut in Zuidlaren, waar ze aangesloten is bij de GRIP-onderzoeksgroep. Ze wordt getraind in CAT en helpt bij de uitvoering van testen. Verder zal ze de cliënten van Lentis begeleiden. In haar vrije tijd is ze graag bij haar familie, kookt ze authentiek Mexicaans eten en doet ze graag een dansje op dansvloer. 

Maren Salzwedel, BSc. is momenteel bezig met haar Master Klinische Neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Maren is opgeleid als logopedist en heeft haar bachelor psychologie afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is geïnteresseerd in hoe de vakgebieden logopedie en psychologie met elkaar overlappen in zowel theorie als praktijk. In haar masterscriptie onderzoekt ze of cognitieve revalidatie kan bijdragen aan het verbeteren van het dagelijks functioneren bij patiënten met neurologische aandoeningen. Maren brengt haar vrije tijd graag door in de natuur en maakt graag wandelingen met haar hond Berta. 

Tim Brands, BSc. volgt de master klinische neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is als onderdeel van zijn masterscriptieproject verbonden aan de onderzoeksgroep van GRIP. In zijn scriptie onderzoekt hij welke componenten van cognitieve remediatie training de succesvolle transfer van cognitieve verbeteringen naar het dagelijks leven faciliteren bij mensen met ernstige psychische aandoeningen. Na zijn master wil Tim als clinicus gaan werken om ervaring op te doen in het veld. Naast zijn werk houdt hij van sporten, mediatie en muziek maken.

Nena Gierveld, Bsc. heeft de bachelor Psychologie gevolgd in Groningen in volgt nu de master Klinische Neuropsychologie. Op het moment doet ze een geïntegreerde stage bij Lentis Zuidlaren, waarbij ze zowel haar klinische stage loopt als haar masterthese schrijft. In haar stage doet ze deelbehandeling en testafname. In haar scriptie onderzoekt ze wat de klinische waarde is van het Cognitieve Assessment Interview (CAI). Dit doet ze door te werken met focusgroepen waarbij wordt gekeken wat patiënten, familie en medewerkers in de praktijk hebben aan de CAI. In haar vrije tijd vindt ze het leuk om bordspellen te spelen met vrienden en creatief bezig te zijn.  

Teun Hermans is momenteel bezig met afstuderen op de opleiding Sportkunde aan de Hanzehogeschool in Groningen. Teun loopt stage onder Leonie Bais bij de ART afdeling van Lentis op het Dennenoord terrein in Zuidlaren. Gedurende zijn afstudeertraject bij Lentis gaat hij onderzoeken op welke wijze een gezonde en actieve leefstijl geïmplementeerd zou kunnen worden in de behandelingen van cliënten op de ART afdeling. Het uiteindelijke doel van zijn praktijkvraagstuk is het verbeteren van de algemene gezondheid van cliënten met een ernstige psychologische aandoening. Naast zijn opleiding is Teun werkzaam als ZZP’er in de sales branche. Verder wordt hij blij van zelf sporten (met name fitness en kickboks), maar ook naar sport kijken, lekker eten, festivals en andere sociale activiteiten.

Emma Toussaint

Emma Toussaint is momenteel bezig met haar master Healthy Ageing aan de Hanzehogeschool in Groningen. De master Healthy Ageing leidt studenten op als ‘change agent’ in de gezondheidszorg. Tijdens de bachelor Social Work heeft Emma ervaring opgedaan met verschillende kwetsbare doelgroepen. Na een stagejaar in Nieuw-Zeeland kwam de interesse voor leefstijl sterk naar voren. Emma is dit jaar aangesloten bij GRIP en Lentis Leefstijl om een innovatie richting de Groene GGZ op te zetten. Samen met verschillende stakeholders onderzoekt ze hoe groen ingezet kan worden om de leefstijl van de bewoners van Dennenoord in Zuidlaren te bevorderen. 

Famke Eggink, Bsc. volgt de master klinische neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, hier heeft ze haar bachelor gedaan in biologie; gedrag- en neurowetenschappen. Onder begeleiding van Anika Poppe doet ze haar masterscriptieproject bij HEADSETT. Hier gaat ze ondersteunen in het geven van cognitieve remediatie training en haar scriptie schrijven over de verscheidene factoren die bijdragen in het verminderd functioneren van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen in het dagelijks leven en op cognitief vlak. In haar vrije tijd danst ze op festivals, speelt ze voetbal, houdt ze van schilderen en geniet ze van de natuur.

Alumni