Buddy-project

Mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) lijden aan verschillende, soms ernstige, psychische stoornissen. Hieronder vallen bijvoorbeeld Schizofrenie, Bipolaire Stoornis en Depressieve Stoornissen. Naast de symptomen van de psychische stoornis hebben mensen met EPA vaak cognitieve en sociale problemen die leiden tot moeilijkheden in het dagelijks leven, bijvoorbeeld aankleden, boodschappen doen, gebruik maken van het openbaar vervoer. Dit kan leiden tot een verlies van het contact met de maatschappij.

Om deze mensen een kans op resocialisatie te bieden, is het Buddy-project opgezet. In dit project worden cliënten van Lentis gekoppeld aan studenten Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze een aantal uur per maand tijd mee doorbrengen en activiteiten mee ondernemen. Dit kan van alles zijn: een wandeling maken, naar de bioscoop, winkelen of samen koken. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van het Dit ben ik rad. We helpen mensen zo bij het herontdekken van hun identiteit; wie ze zijn en wie ze in de toekomst willen zijn.

Met dit project hopen we enerzijds om een kans op resocialisatie te bieden voor mensen met EPA door een vriendschapsrelatie op te bouwen. Het komt erop neer dat we met het Buddy-project de mensen met EPA in hun geheel ondersteunen en aanvaarden, zodat ze weer (zelf)vertrouwen krijgen om deel te nemen aan gewone maatschappelijke activiteiten. Anderzijds willen we de psychologiestudenten een kijkje geven in een klinische omgeving en ze op deze manier een leermogelijkheid geven.

Betrokken GRIP onderzoekers:

Overige betrokkenen

  • Malin Meyer