WINST

Het WINST-project (Werken in het Netwerk en Steunsysteem van mensen met een ernstige psychische beperking) is een onderzoek binnen Lentis en GGZ Friesland wat eind december 2020 van start is gegaan. In dit onderzoek willen we kijken hoe we de samenwerking tussen familie en naasten, cliënten en medewerkers kunnen versterken. We richten ons op cliënten met EPA die langdurig verblijven in een GGZ-instelling of beschermde woonvorm en hun naasten. We onderzoeken hoe een familie-ervaringsdeskundige kan bijdragen aan het versterken van de samenwerking tussen de cliënt, naasten en zorgmedewerkers. Een familie-ervaringsdeskundige is iemand die zelf een naaste heeft die kampt met een ernstige psychische aandoening, en deze ervaring inzet in de ondersteuning van cliënten en hun naasten. Middels actie-onderzoek zullen we inventariseren wat familie-ervaringsdeskundigen nodig hebben (bv. kennis, tijd, middelen) en van wie (organisatie, collega’s, leidinggevenden etc.) om zo te kunnen bijdragen aan het versterken van de samenwerking tussen de cliënt, naasten en zorgmedewerker. Actie-onderzoek houdt in dat we van elkaar leren en kennis verzamelen terwijl we in de praktijk aan het werk zijn met de inzet van familie-ervaringsdeskundigen. Dit doen we door twee keer gebruik te maken van een Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA). Daarnaast zullen we onderzoeken of de inzet van een familie-ervaringsdeskundige (die de nieuwe werkwijze gebruikt) de ervaren kwaliteit van zorg en welbevinden verbetert. Met deze kennis zullen we een nieuwe werkwijze ontwikkelen, inclusief implementatiehandleiding. De resultaten van het project, namelijk de ontwikkelde werkwijze, de implementatiehandleiding en de ervaringen hiermee, zullen we na afloop van het project verspreiden via diverse regionale en landelijke platforms. 

Het informeren van, samenwerken met en ondersteunen van naasten is goed mogelijk zonder privacyregels te schenden. Een overzicht van informatie voor zowel naasten als professionals werkzaam in de GGz vind je hier.

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw

Project Partners:

 • Lentis
 • GGZ Friesland
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Hogeschool Windesheim
 • Werkplaats Sociaal Domein Noord
 • Ypsilon
 • RGOc

Betrokken GRIP Onderzoekers:

Overige Betrokkenen:

 • Dr. L. Polstra (Hanzehogeschool Groningen 
 • Mr. Petra Smeets (Hanzehogeschool) 
 • B. Stavenuiter (Yspilon) 
 • Marjon Huiting, Lentis (BEL & ART Zuidlaren) 
 • K.N. Lap (GGZ Friesland) 
 • M. Menger (GGZ Friesland) 
 • Willeke van der Plas (GGZ Friesland)
 • Dr. A. Weerman (Hogeschool Windesheim)