Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden over CAT. De antwoorden die hier gegeven worden zijn natuurlijk niet de enige juiste manier om met CAT aan de slag te gaan, maar helpen je misschien net iets meer op weg.

V – Hoe motiveer ik mensen om mee te werken aan CAT of om in eerste instantie een omgevingsinterview af te laten nemen?

A – Wij raden aan om mensen niet specifiek te vragen of ze ‘mee willen doen’ aan CAT. Wanneer het op deze manier gebracht wordt zien we namelijk vaak dat mensen de neiging hebben om niet mee te werken. Vaak wordt er al veel van mensen gevraagd en is CAT het zoveelste waar ze aan mee moeten doen. Het werkt beter om gewoon met iemand in gesprek te gaan en gedurende het gesprek enkele onderwerpen vanuit het omgevingsinterview uit te vragen. De opvallende dingen vanuit het gesprek kun je dan na afloop van het gesprek invullen op de vragenlijst. Zo voorkom je dat je met pen en papier voor iemand gaat zitten en een interview afneemt.


V – Hoe kies je hulpmiddelen uit voor een persoon?

A – Het is van belang dat je bij het kiezen van hulpmiddelen rekening houdt met de uitkomsten van de cognitieve testjes , dus iemands niveau van executief functioneren. De mate van problemen in het executief functioneren bepalen hoe uitgebreid een hulpmiddel moet zijn. Daarnaast houd je bij het kiezen van hulpmiddelen rekening met de manier waarop cognitieve problemen zich uitten in gedrag (de gedragsuiting). Zo zorg je er bij iemand met apathie voor dat hulpmiddelen opvallen en uitlokken tot gedrag, terwijl je er bij iemand met disinhibitie voor zorgt dat er niet te veel externe prikkels in iemands leefruimte zijn die afleidend werken.


V – Hoe zorg ik ervoor dat CAT gaat leven binnen het team? (vraag van een CAT specialist)

A – Om CAT van de grond te krijgen op een afdeling is het van belang dat alle teamleden afweten van de interventie. Op de meeste plaatsen waar met CAT gewerkt wordt, heeft ieder teamlid (in ieder geval) een basistraining gevolgd. Natuurlijk is deze training niet zo uitgebreid als de specialistentraining, maar dit zorgt er in ieder geval voor dat het hele team op de hoogte is van CAT. Om collega’s te betrekken bij CAT is het belangrijk om de rest van het team mee te laten denken over hulpmiddelen die je inzet. Zo kun je met elkaar sparren over geschikte hulpmiddelen, wat kan leiden tot een beter resultaat. Wel is het van belang dat je hierbij als CAT specialist het niveau van executief functioneren en de gedragsuiting bewaakt, zodat deze uitkomsten worden meegenomen in het hulpmiddel. Ook kan je samen met het team het hulpmiddel na een tijdje eens evalueren om te peilen of de andere teamleden vinden dat het werkt. Zorg er in ieder geval voor dat alle teamleden op de hoogte zijn wanneer een hulpmiddel wordt ingezet, zodat alle collega’s iemand consequent wijzen op het gebruiken van het hulpmiddel.


V – Hoe ga je verder als er eenmaal een hulpmiddel is ingezet?

A – Wanneer een hulpmiddel is ingezet is het van belang om deze eens in de zoveel tijd te evalueren. Dit kun je (zoals hierboven vermeld) doen met je collega’s om te horen wat zij geobserveerd hebben. Daarnaast is het natuurlijk van belang om met de persoon bij wie het hulpmiddel ingezet is in gesprek te gaan. Vindt de persoon zelf dat hij/zij nu dichterbij zijn doel komt? Of lukt het iemand nu wel om zelfstandig zijn tanden te poetsen?


V – Hoe leg ik aan collega’s uit wat CAT is?

A – Wanneer collega’s nog niet bekend zijn met de interventie is het een goed idee om ze hiervan op de hoogte te brengen. Allereerst kun je ze doorverwijzen naar deze website. Daarnaast kun je ze uitleggen dat CAT een psychosociale interventie is om mensen te helpen zelfstandiger en onafhankelijker te laten functioneren. Door het afnemen van een interview, cognitieve testjes en een vragenlijst breng je in kaart wat iemands wensen en doelen zijn en wat maakt dat iemand hierin stagneert. Vervolgens kies je hulpmiddelen gebaseerd op het niveau van executief functioneren en de gedragsuiting welke je bij iemand inzet om iemand dichterbij zijn/haar doel te laten komen.