SNS-validatie

Bij mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) komen negatieve symptomen, zoals spraakarmoede, initiatiefverlies, motivatieproblemen en afvlakking van emoties, regelmatig voor. Deze symptomen worden vaak gemeten door middel van observaties. Een nadeel van deze methode is dat observaties beïnvloed kunnen worden door de ervaring en expertise van de beoordelaar. Een manier om deze tekortkomingen te overkomen, is door gebruik te maken van een vragenlijst waarbij de cliënt zelf de mate van negatieve symptomen scoort; de Self-Evaluation of Negative Symptoms (SNS). Deze vragenlijst is oorspronkelijk geschreven in het Frans en al in meerdere talen vertaald, maar nog niet in het Nederlands. Met dit project testen we de betrouwbaarheid en validiteit van de Nederlandse vertaling van de SNS. Hiermee hopen we in de toekomst de negatieve symptomen, die mensen met EPA ervaren, beter in kaart te kunnen brengen. Het artikel over de originele vragenlijst vind je hier.

Betrokken GRIP onderzoekers:

Overige betrokkenen:

  • Marieke Pijnenborg
  • André Aleman