Projecten

Bij GRIP richten wij ons op het bevorderen van het herstel en welbevinden van mensen met een ernstige psychische aandoening. Dit doen wij in verschillende projecten waarin we nauw samenwerken met cliënten, familie en hulpverleners. In het overzicht hieronder staan de projecten waar wij ons momenteel mee bezig houden.

WINST

WINST: Werken in het Netwerk en Steunsysteem van mensen met een ernstige psychische beperking is een praktijkgericht onderzoek naar de inzet van familie-ervaringsdeskundigheid binnen Lentis en GGZ Friesland.


Cognitieve Adaptatie Training

In dit grote landelijke project onderzoeken we de effecten en de implementatie van Cognitieve Adaptatie Training (CAT) als verpleegkundige interventie op afdelingen waar mensen langdurige zorg ontvangen.


Dit Ben Ik

Onderzoek en de ontwikkeling van een nieuwe interventie op het gebied van zingeving en identiteit bij mensen met een ernstige psychische aandoening.


HEADDSET

In het HEADDSET onderzoek wordt een pilot onderzoek gedaan naar cognitieve remediatie in combinatie met milde hersenstimulatie


CAI-NL

Het Cognitive Assessment Interview (CAI) is een semi-gestructureerd interview om de impact van eventuele cognitieve beperkingen op het dagelijks leven van mensen met EPA te beoordelen


Buddy-project

In het buddy-project worden cliënten van Lentis Zuidlaren gekoppeld aan studenten Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen om deze mensen een kans op resocialicatie te bieden.


SNS-validatie

Bij de SNS-validatie testen we de betrouwbaarheid van de Nederlandse vertaling van de Self-Evaluation of Negative Symptoms.