CAI-NL

Bij mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) zoals schizofrenie komen cognitieve beperkingen, zoals een verminderd planning- en overzichtsvermogen of een kortere aandachtspanne, regelmatig voor. Dergelijke cognitieve beperkingen kunnen een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren en psychisch welbevinden. Om het cognitief functioneren in kaart te brengen, kan een neuropsychologisch onderzoek (NPO) worden verricht. Dit is echter vanwege praktische redeneren, zoals een tekort aan neuropsychologen of een beperkte belastbaarheid van patiënten, niet altijd mogelijk. In dat geval kan een interview een geschikt alternatief zijn om het cognitief functioneren op verschillende domeinen in kaart te brengen.  

Het Cognitive Assessment Interview (CAI) is een semi-gestructureerd interview om de impact van eventuele cognitieve beperkingen op het dagelijks leven van mensen met een ernstige psychische aandoening te beoordelen. In eerder onderzoek is gebleken dat de CAI een potentieel waardevol instrument is om het cognitief functioneren te beoordelen bij mensen met schizofrenie (Ventura et al. 2010). In het huidige onderzoek bekijken we wat de klinische waarde is van de Nederlandse versie van de CAI (CAI-NL) bij mensen met EPA. Hierbij onderzoeken we de haalbaarheid (is de CAI-NL geschikt voor mensen met EPA?), aanvaardbaarheid (is de verhouding tussen belasting en nut voor gebruikers acceptabel?) en bruikbaarheid (hebben gebruikers iets aan de uitkomsten van de CAI-NL?). Hierdoor hopen we inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van de CAI-NL voor cliënten, naasten en behandelaren in de langdurige klinische zorg voor mensen met EPA.  

Project Partners:  

  • Lentis
  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Opleidingsinstituut PPO 

Betrokken GRIP onderzoekers:  

Overige betrokkenen:  

  • Dr. Joseph Ventura (University of California, Los Angeles)
  • Jennifer Slootmaker, MSc.