Dit Ben Ik

Wie ben ik?

Iedereen heeft een ander antwoord op deze vraag. Sommige antwoorden zijn lang, andere kort. Sommige antwoorden gaan over vroeger, anderen over het heden. Sommige antwoorden gaan over wat iemand goed kan (of juist niet), wat iemand mooi of lelijk vindt. Sommige antwoorden gaan over relaties met anderen, met ouders, broers, zussen, kinderen, vrienden of vage kennissen.

Sommige mensen hebben een beetje hulp nodig om antwoorden te vinden op deze vraag. Voor die mensen hebben wij het rad van Dit Ben Ik ontwikkeld! Momenteel zijn we bezig om deze werkvorm verder te ontwikkelen, waarbij we ook meer aandacht zullen besteden aan zingeving.

Het Dit Ben Ik Rad

Ervaringen

Ervaringen maken je tot wie je bent. Als je lang verblijft op een instellingsterrein of een vorm van Beschermd Wonen, dan hebben veel ervaringen te maken met psychiatrie en met problemen. Vaak niet meer met al die andere rollen die óók bepalen wie jij bent. Die moeder of vader, die broer of zus, die getalenteerde schilder of muzikant, die grappenmaker of die nieuwsgierige natuurliefhebber.

Dit Ben Ik helpt je om samen met andere mensen nieuwe ervaringen aan te gaan of op zoek te gaan naar die mooie of waardevolle ervaringen van vroeger. Dit Ben Ik is simpel en voor iedereen. Dus voor familieleden, vrienden, kennissen en zorgprofessionals of elke andere samenstelling die je kunt bedenken.

Onderzoek

Eind 2019 was het rad van Dit Ben Ik klaar. In 2020 zijn we gestart met een “implementatie fiets tour” en hebben we ervaringen opgedaan en een pilotstudy uitgevoerd. Inmiddels is een artikel over het ontwikkelproces en de uitkomsten van de pilotstudie gepubliceerd in het internationale tijdschrift “Frontiers in Psychiatry”. Eerder is reeds een Nederlandstalig artikel verschenen over Dit Ben Ik. Heb je interesse om dat artikel te lezen, neem dan vooral contact met ons op.

Eind 2020 is er dankzij financiering van de faculteit gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen een nieuwe promovendus, Elske Kronemeijer, begonnen op het project. Omdat naast identiteit, zingeving ook een belangrijk onderdeel is van persoonlijk herstel wordt zij mede begeleid door Prof. Dr. Hannneke Muthert vanuit de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het eerste onderzoeksproject richtte zich op het analyseren van de wetenschappelijke literatuur rondom identiteitsinterventies. We vonden verschillende interventies, bijvoorbeeld narratieve interventies en groepsbehandelingen gericht op zelf-concept en ziekte-identiteit. Binnenkort worden de resultaten hiervan op deze site gedeeld.

Het tweede onderzoeksproject was een online vragenlijst studie waaraan 191 psychologen, psychiaters, ervaringsdeskundigen, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen en andere hulpverleners deelnamen. Zij hebben vragen beantwoord over hoe identiteit en zingeving aan bod komen tijdens hun gesprekken of begeleiding van mensen met ernstige psychische aandoeningen. In een vervolgonderzoek zullen we zorgverleners en zorg-ontvangers nog meer verdiepende vragen stellen over deze thema´s.

Indien u op de hoogte wil worden gehouden van het onderzoek dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. U krijgt dan een bericht wanneer een onderzoek is afgerond, of wanneer er weer deelnemers gezocht worden voor een onderzoek. Heeft u een idee voor het onderzoek, laat het ons dan vooral weten via onze virtuele ideeënbus!


Filmpjes

Hoe ziet Dit Ben Ik eruit en hoe werkt het?


Betrokken GRIP Onderzoekers:

Overige Betrokkenen: