CAT

Multicenter Randomized Controlled Trial

CAT (Cognitieve Adaptatie Training) is een psychosociale interventie, die niet gericht is op het verbeteren, maar op het omzeilen van cognitieve stoornissen met als doel het functioneren van de patiënt te verbeteren. In de behandeling zal met de patiënt een doel worden geformuleerd en zal worden gekeken welke (cognitieve) beperkingen hem/haar hierbij in de weg staan. De behandeling zal zich richten op het aanleren van nieuwe routines om deze beperkingen te compenseren. Ook kan men bijvoorbeeld een patiënt met problemen in het prospectief geheugen en een relatief intact retrospectief geheugen, aanleren om te steunen op gewoontes uit het verleden. Na de pilotfase werd in 2013 gestart met een multicenter randomized controlled trial (RCT) naar de effecten van CAT op het functioneren van mensen met een ernstige psychische stoornis. Tot 2017 werden voor de studie patiënten gemeten. In 2019 zijn de resultaten aangeboden ter publicatie. In 2020 zijn de resultaten gepubliceerd in het gezaghebbende tijdschrift Schizophrenia Bulletin.

Implementatieonderzoek

De multicenter RCT heeft inzichten gegeven in de belemmerende en bevorderende factoren voor de implementatie van CAT in de reguliere zorg. Om de implementatie van CAT in de reguliere zorg goed vorm te geven, is in het najaar van 2018 een implementatieonderzoek gestart dat zal lopen tot in 2020. Het implementatiemodel dat wordt getoetst in dit onderzoek zal naar verwachting ook aanknopingspunten bieden voor de implementatie van andere psychosociale interventies. Het studieprotocol van dit project is in 2020 gepubliceerd. De dataverzameling van dit onderzoek is begin 2020 afgerond. Naar verwachting zullen de resultaten van het project in 2020 worden gepubliceerd.

Zie ook