DITSMI

Van de mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) verblijft een groot deel in de langdurige zorg met een stagnerende behandeling. Deze mensen hebben vaak diagnoses die jaren geleden zijn gesteld en inmiddels niet meer actueel of onvolledig zijn. Daarnaast gebruiken mensen met EPA vaak veel medicatie zonder dat daar een duidelijke actuele indicatie voor bestaat. Dit geeft risico op (ernstige) bijwerkingen, irrationele combinaties, interacties en/of toxische doseringen.

Bij DITSMI staat beschrijvende (her)diagnostiek en indicatiestelling in een multidisciplinair team centraal. DITSMI staat voor Diagnose, Indicate, Treat Severe Mental Illness, aldus diagnosticeren, indiceren en behandelen van mensen met een ernstige psychische aandoening. Het doel van DITSMI is om de zorgverlening weer beter te laten aansluiten op iemands actuele klachten en krachten en daarmee het herstel en de kwaliteit van leven te verbeteren. Dit wordt gedaan door in een multidisciplinair team de tijd te nemen voor een evaluatie in hoeverre de beschrijvende diagnose, huidige behandelingen en samenwerking met naasten nog passend zijn.

DITSMI is ontwikkeld door GGNet waarbij deze aanpak heeft geleid tot een verandering van de helft van de hoofdclassificaties en twee derde van de behandelindicaties. Het medicijngebruik veranderde voor 67% van de deelnemende personen, met minder ervaren bijwerkingen tot gevolg. Gemiddeld gezien verminderde het zorggebruik en waren zorgmedewerkers minder tijd nodig aan de zorgverlening.

In het huidige project kijken we hoe we de DITSMI-aanpak het beste kunnen implementeren in de langdurige zorg binnen het kerncluster Langdurige Zorg & Wonen Zuidlaren. De implementatie is medio 2022 gestart en ondertussen wordt de DITSMI methodiek op vijf van de zes afdelingen gebruikt voor personen die al langere tijd bij ons in zorg zijn. In de komende tijd gaan we ook starten met de DITSMI methode voor de personen die in het kerncluster instromen.

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw

Project Partners:

  • Lentis
  • Trimbos-instituut
  • GGNet
  • IVM
  • MIND

Betrokken GRIP onderzoekers: