DITSMI

Van de mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) verblijft een groot deel in de langdurige zorg met een stagnerende behandeling. Deze mensen hebben vaak diagnoses die jaren geleden zijn gesteld en inmiddels niet meer actueel zijn. Daarnaast gebruiken mensen met EPA vaak veel medicatie zonder dat daar een duidelijke actuele indicatie voor bestaat. Er is sprake van polyfarmacie, irrationele combinaties, interacties en/of toxische doseringen. Hierdoor hebben mensen met EPA een verhoogde kans op (ernstige) bijwerkingen en vanwege de grote hoeveelheden medicatie zijn zij vaak niet in staat een redelijk normaal leven te leiden.

Bij DITSMI staat beschrijvende (her)diagnostiek en indicatiestelling in een multidisciplinair team centraal. DITSMI staat voor Diagnose, Indicate, Treat Severe Mental Illness en betekent diagnosticeren, indiceren en behandelen van mensen met een ernstige psychische aandoening. Het doel van DITSMI is om de kwaliteit van leven deze groep te verbeteren, waaronder het hervinden van hoop, een positief zelfbeeld, zingeving en het herwinnen van de eigen regie over een leven buiten de psychiatrie in een maatschappelijke omgeving. Dit wordt gedaan door in het team de tijd te nemen voor het gesprek over passende zorg, een actuele beschrijvende diagnose te stellen, naasten actief te betrekken en regelmatig te evalueren.

DITSMI is ontwikkeld door GGNet waarbij deze aanpak heeft geleid tot een verandering van de helft van de (beschrijvende) diagnoses en twee derde van de behandelindicaties. Daarnaast daalde het medicijngebruik met 14% en het antipsychoticumgebruik zelfs met 30%. In het huidige project kijken we hoe we de DITSMI-aanpak het beste kunnen implementeren in de langdurige zorg.

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw

Project Partners:

  • Lentis
  • Trimbos-instituut
  • GGNet
  • IVM
  • MIND

Betrokken GRIP onderzoekers: