• Nieuws,  Website

  Naasten gezocht om mee te denken over ontwikkeling Huis-CAT 

  Op 1 januari 2024 zijn we gestart met Huis-CAT: een project om Cognitieve Adaptatie Training (CAT), een effectief hulpmiddel bij mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA), te versimpelen en breder beschikbaar te maken. Het doel is om een interactieve website te ontwikkelen die de gebruiker stapsgewijs door het stappenplan leidt. Hiervoor zijn we op zoek naar familieleden van mensen met EPA die hierin met ons mee willen denken.  

  Huis-CAT 

  Mensen met EPA hebben vaak problemen met alledaagse taken. Denk hierbij aan huishoudelijke taken, het doen van boodschappen of het reizen met het openbaar vervoer. Deze problemen hebben vaak te maken met problemen in denkvaardigheden, zoals planning, concentratie en geheugen. Door te kijken naar de individuele doelen en wensen worden hulpmiddelen ingezet om de problemen in denkvaardigheden te omzeilen, waardoor deze doelen toch behaald kunnen worden.  

  Tot nu toe was het nodig een tweedaagse training te volgen voor CAT en bovendien bepaalde voorkennis te hebben over problemen in denkvaardigheid. Deze training en benodigde voorkennis zorgen ervoor dat het aantal mensen dat gebruik kan maken van CAT beperkt is.  

  In dit project willen we CAT vereenvoudigen en breder beschikbaar maken. We zullen een interactieve website maken, genaamd Huis-CAT, waarmee het makkelijker wordt voor hulpverleners en naasten om mensen met EPA te kunnen ondersteunen in het omzeilen van problemen in denkvaardigheid om zo hun individuele doelen te kunnen behalen.    

  Omdat wij het belangrijk vinden dat de website makkelijk te gebruiken is voor hulpverleners en naasten, willen wij deze graag samen met hen ontwikkelen. Daarom gaan wij graag met u in gesprek over de ontwerpcriteria voor Huis-CAT. Hoe moet de website eruit komen te zien? Wat heeft u nodig om CAT uit te kunnen voeren? Hoe moeten de handleiding en de video’s eruitzien? Wat zouden drempels kunnen zijn waar we rekening mee moeten houden? In online gesprekken hopen wij antwoorden op deze vragen te krijgen.  

  Heeft u interesse om mee te denken over de ontwikkeling van Huis-CAT of heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Tim van Brouwershaven via t.vanbrouwershaven1@lentis.nl